> CONFERENCE PROGRAM COMMITTEE

Chairman
Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuna, CSc.
Technical University of Košice, Slovakia

Members

prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.
Technical University of Košice, Slovakia
prof. Ing. František Šimčák, CSc.
Technical University of Košice, Slovakia
prof. Ing. Štefan Segľa, CSc.
Technical University of Košice, Slovakia
prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.
Technical University of Košice, Slovakia
prof. Ing. Alexander Gmitxerko, PhD.
Technical University of Košice, Slovakia
doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD.
Technical University of Košice, Slovakia
doc. Ing. Peter Frankovský, PhD.
Technical University of Košice, Slovakia
doc. Ing. Róbert Huňady, PhD.
Technical University of Košice, Slovakia
doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD.
Technical University of Košice, Slovakia
doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD.
Technical University of Košice, Slovakia
prof. Dr. Ing. Milan Sága
University of Žilina, Slovakia
prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
University of Žilina, Slovakia
prof.Ing. Jozef Melcer, DrSc.
University of Žilina, Slovakia
Ing. Michal Gregor, PhD.
University of Žilina, Slovakia
Ing. Marián Hruboš, PhD.
University of Žilina, Slovakia
prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
Alexander Dubček University of Trenčín, Slovakia
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, PhD.
Slovak University of Technology, Trnava, Slovakia
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia
prof. Ing. Pavel Élesztös, PhD.
Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia
doc. Ing. František Duchoň, PhD.
Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia
prof. Ing. Stanislav Holý, CSc.
Czech technical University in Prague, Czech Republic
prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
Czech technical University in Prague, Czech Republic
prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc.
Czech Technical University in Prague, Czech republic
prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
Czech Technical University in Prague, Czech republic
Ing. Karel Doubrava, PhD.
Czech technical University in Prague, Czech Republic
Ing. Pavel Padevět, PhD.
Czech technical University in Prague, Czech Republic
prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.
University of West Bohemia, Czech Republic


prof. Ing. František Plánička, CSc.
University of West Bohemia, Czech Republic
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
SLO UP & FZÚ AV ČR, Olomouc, Czech Republic
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
Brno University of Technology, Czech republic
doc. Ing. Tomáš Návrat, PhD.
Brno University of Technology, Czech republic
doc. Ing. Miloš Vlk, CSc.
Brno University of Technology, Czech republic
Ing. Lubomír Houfek, PhD.
Brno University of Technology, Czech republic
Dr.h.c. prof. Ing. Petr Horyl, CSc.
Technical University of Ostrava, Czech republic
prof. Ing. Jiří Lenert, CSc.
Technical University of Ostrava, Czech republic
Ing. František Fojtík, PhD.
Technical University of Ostrava, Czech republic
Ing. Aleš Lufinka, PhD.
Technical University of Liberec, Czech republic
Dr. Ing. Pavel Polach
J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem, Czech republic
Ing. Jaroslav Václavík
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, Czech republic
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Hans-Bernhard Woyand
University of Wuppertal, Germany
prof. PP Piotr Krawiec
Poznan University of Technology, Poland
prof. zw. dr hab. inż. Henryk Kopecki
Politxechnika Rzeszowska, Poland
dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. nadzw.
University of Zielona Gora, Zielona Gora, Poland
dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. nadzw.
University of Zielona Gora, Zielona Gora, Poland
dr hab. inż. Andrzej Kołodziej, prof. nadzw.
Higher Vocational State School in Kalisz, Kalisz, Poland
prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki
University of Zielona Gora, Zielona Gora, Poland
prof. dr hab. inż. Edward Walicki
University of Zielona Gora, Zielona Gora, Poland
dr hab. inż. Sławomir Kłos
University of Zielona Gora, Zielona Gora, Poland
dr hab. Grzegorz Domek, prof. nadzw.
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland
prof. Dr M. Aiman Al Akkad
Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russia
prof. DSc. Alexander Korshunov
Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russia
prof. Ing. Alexandr O. Shimanovsky, PhD.
Belarusian State University of Transport, Gomel, Belarus
Dr. Szabó Tamás
Robert BOSCH Mechatronikai Intézeti Tanszék, Hungary
Ing. Miloslav Tengler, Aut. Ing.
Tengler - diagnostika, Slovakia
Ing. Peter Fodrek, PhD.
Prvá zváračská a.s., Slovakia
Ing. Ladislav Klaboch, CSc.
Optek, Czech republic
 
 

> ORGANIZING COMMITTE OF THE CONFERENCE

Chairman
doc. Ing. Peter Frankovský, PhD.

Members
doc. Ing. Róbert Huňady, PhD.
Ing. Ján Kostka
Ing. Tomáš Kula

To Top
 


> LOG IN
© Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, 2016.
Created by doc. Ing. Róbert Huňady, PhD.